DOLORS BRAMON
Professora de cultura i llengua àrabs (Universitat de Barcelona)

MANUEL DELGADO
Professor d’Antropologia Social (Universitat de Barcelona)

MARIJA DJURDJEVIĆ
Doctora en Antropologia

ENRIQUE GIL CALVO
Professor de Sociologia (Universidad Complutense de Madrid)

EDLIRA HOXHOLLI
Geògrafa

JAVIER LAVIÑA
Professor d’Història Afroamericana (Universitat de Barcelona)

SAŠA MARKUŠ
Professora de Comunicació Audiovisual (Universitat Pompeu Fabra)

BERNAT MUNIESA
Professor d’Història Contemporània (Universitat de Barcelona)

CARLOS TAIBO
Professor de Ciències Polítiques (Universitat Autònoma de Madrid)

BASHKIM SHEHU
Escriptor

DJEMAL SOKOLOVIĆ
Professor de Ciències Polítiques (Universitat de Bergen, Noruega)
Gabinet de col•laboradors:
Repensant les ciències humanes i socials mitjançant el concepte dels etnosistemes
Repensando las ciencias humanas y sociales a través del concepto de los etnosistemas
Переосмысление гуманитарных и социальных наук на основе концепции этносистемых
Rethinking human and social sciences through the concept of ethnosystems
Repenser les sciences humaines et sociales à travers le concept des ethnosystèmes

Create a free web site at www.plisweb.com