L’EXOTIC ES QUOTIDIÀ. Frase de l’antropòleg Georges Condominas, lema d’ETNOSISTEMA
LO EXOTICO ES COTIDIANO. Frase del antropólog Georges Condominas, lema de ETNOSISTEMA
ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ЕЖЕДНЕВНО. Цитата антрополог Джордж Кондоминас и девиз ETNOSISTEMA
L’EXOTIQUE EST QUOTIDIEN. Phrase du anthropologue Georges Condominas, devise d’ETNOSISTEMA
EXOTIC IS EVERYDAY LIFE. Quote of the anthropologist George Condominas, ETNOSISTEMA’s motto.
ORGANITZACIÓ I IMPARTICIÓ DE CURSOS, TALLERS CONFERÈNCIES, TAULES RODONES, JORNADES, SEMINARIS I CONGRESSOS
CREACIÓ I VALIDACIÓ DE TEXTOS - REDACCIÓ DE LLIBRES I ARTICLES - RELACIONS INTERCULTURALS
REALITZACIÓ D'ESTUDIS I INFORMES EN L'ÀMBIT SOCIAL I HUMANÍSTICJoan Manuel Cabezas
Sitges (Barcelona), 1969
Doctor en Antropologia Social i Cultural
Llicenciat en Geografia i Història
joanmanuel.cabezas@gmail.com
RUTES A LA VALL DE BENASC
Propostes en forma de curs (5 h.) de conferència.
o de recerca en un municipi, ciutat o barri :

De la coartada cultural a la diversitat social:
nous conceptes i accions alternatives

De la Cultura i les cultures als etnosistemes,
de la gestió de la diversitat a la seva patrimonialització:
per un canvi radical de paradigma
Coordinador d'ETNOSISTEMA:

Create a free web site at www.plisweb.com