Acció formativa: 15 h. (en tres sessions de 5 h)
Curs (45 h., en tres blocs de 15 h.)

ANTROPOLOGIA DE LA DIVERSITAT

1. Introducció general a la diversitat humana
2. La diversitat al llarg de la història.1: Europa, Àsia, Oceania
La diversitat al llarg de la història.2: Àfrica, Amèrica
3. La diversitat actual als països d’origen dels nouvinguts
La diversitat real a la Catalunya d’avui: les dades del treball de camp antropològic.

ANTROPOLOGIA DE LES RELIGIONS
1ª sessió/1r bloc:

Religions dels aborígens d’Oceania
Religions del sudest d’Àsia
Religions dels pobles de Sibèria
Religions dels pobles amerindis

2ª sessió/2n bloc:

Mazdeïsme/zoroastrisme
Religions de la Índia. Hinduismes. Budismes. Jainisme. Sikh.
Religions de la Xina. Confucianisme. Taoisme. Budisme xinès (Ch’an).
Religions del Japó. Shintoisme i budisme.
Religions de Corea

3ª sessió/3r bloc:

Judaïsmes
Cristianismes
Islams

DE LA “CULTURA” ALS ETNOSISTEMES: UNA INTRODUCCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL

(curs de 20 h. lectives: 4 sessions de 5 h.)

1ª sessió: Introducció general. Conceptes, terminologia i teories

- Cultura, ètnia, raça, religió. Autòcton-immigrant.
- Migracions: abans i avui. Estereotips i prejudicis.
- Multiculturalitat, mestissatge, interculturalitat. Integració, assimilació
- Nous ‘etnònims’ i procedències ‘nacionals’: magribins, subsaharians, esteuropeus, ‘asiàtics’… Desfent reductivismes, mostrant complexitats.
- Subjecte, caràcter cultural, nació, etnosistema.

2ª sessió: Etnosistemes nouvinguts, I. Móns musulmans, Magrib, Àfrica

- Els Islams
- Pakistan i la Índia
- Magrib/Tamazga
- Els etnosistemes africans

3ª sessió: Etnosistemes nouvinguts II. Amèrica Llatina, Civilització xinesa

- Unitat i diversitat dels etnosistemes llatinoamericans
- Les esglésies evangèliques
- ‘Bandes’ llatines i identitat social
- Introducció als móns xinesos: una complexitat per conèixer
- Els pilars de la civilització xinesa

4ª sessió: Etnosistemes nouvinguts III. Europa ‘Oriental’, Europa Occidental.

- Introducció als etnosistemes de l’Europa central i oriental.
- Els Balcans
- Els europeus occidentals: una visió genèrica
- Europa com a ‘civilització’: complexitat i trets comuns
- Immigració interna (intracontinental i intranacional): distància cultural i convivència

5ª sessió: La realitat social de la diversitat als territoris locals

- La pluralitat religiosa i els esdeveniments socials: festivitats i rituals
- Entre idealismes i realitats: essencialisme cultural, ciutadanisme, etnosistemes reals…
- Context, situació i interacció: la vertadera socialització de la diversitat
- El prisma dels etnosistemes: una nova òptica sobre la pluralitat humana.

DE LA COARTADA CULTURAL A LA DIVERSITAT SOCIAL

Curs de 15 h. (també pot tenir format de conferència)

Introducció
Grans carències per al diàleg intercultural
Descentrant-nos de la cultura dominant
La cultura com a coartada per a legitimar injustícies. …
La Cultura com religió oficial
La presència a Catalunya de tres models fracassats de la ‘gestió’ de la diversitat
De la dualitat monocultural a la interculturalitat?

EL FRACÀS MULTICULTURAL: REFLEXIONS I PROPOSTES

Curs de 15 hores (també pot tenir format de conferència)

Cultura, comunitat, espai públic: ficcions i realitats
Immanència cultural i uniformització.
Ètnia, nació, tribu, raça, religió, llengua i d’altres ficcions. L’ètnic i el rar.
Neoliberalisme cultural, mestissatges, nova ciutadania
Alternatives a l’essencialisme culturalista dominant.
Societat plural, diversitat religiosa
La falsa interculturalitat: ‘apropant’ cultures, ‘mostrant’ tradicions


CULTURA, SOCIETAT I IMMIGRACIÓ
Curs de 15 hores (també pot tenir format de conferència)

1. INTRODUCCIÓ GENERAL: TOTHOM ÉS IMMIGRANT, NINGÚ NO ÉS AUTÒCTON
2. CAUSES I CARACTERÍSTIQUES DE LES MIGRACIONS CONTEMPORÀNIES
3. “CULTURA”, CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ
4. GRANS CARÈNCIES DEL DIÀLEG ‘INTERCULTURAL’: PROPOSTES ALTERNATIVES
5. MULTICULTURALISME, DIFERÈNCIA, ‘XOC’ ENTRE ‘CULTURES’.
6. IDENTITATS I PREJUDICIS
7. CONCEPTES I TAXONOMIES: QUAN EL SÍMBOL CREA REALITAT
8. “BONES PRÀCTIQUES” I OBSERVACIONS ETNOGRÀFIQUES: DE L’IDEALISME A LA REALITAT

RELIGIÓ I SOCIETAT

Cicle de conferències /Curs de 10 ó 20 h.

L’Islam: una diversitat per conèixer
Les Religions de l’Àfrica Negra
Els cristianismes: una visió antropològica
Xamans, tòtems i esperits: Amèrica, Sibèria, Austràlia
Maçoneria, sufisme i taoisme
Hindo-buddhisme: de la Tradició a la modernitat
Les Religions de l’Àsia Oriental: dels taoismes al šintoisme

LA MAÇONERIA: MITES I REALITATS

Curs de 5 ó 10 h (també en format de conferència)

ACCIONS AMB FORMAT ÚNIC DE CONFERÈNCIA

LA INTERCULTURALITAT: conferència amb diversos formats potencials:

- Per a professors, mestres i monitors.
- Per a personal tècnic d’administracions i entitats.
- Per a estudiants de Batxillerat
- Per al públic en general
- Per a estudiants de 5è i 6è de Primària i ESO.

ACTIVITATS AMB FORMAT DE CONFERÈNCIA I/O DE CURS:

ELS ETNOSISTEMES: TEORIA I PRÀCTICA SOCIAL

Introduir en els nous conceptes i idees de partida que implica el nou concepte dels etnosistemes; repassar les implicacions dels paràmetres actuals mitjançant els quals es concep la identitat nacional, i oferir exemples que justifiquin una nova òptica, més oberta, dinàmica i plural, i que cerqui aplicar-se en la praxis quotidiana i en la pràctica político-social.

XOC DE CIVILITZACIONS ?

Introducció al terme encunyat per S. Huntington; Context social, polític i intel.lectual de la idea de xoc de civilitzacions: antecedents, bases i atmosfera acadèmica; Punts fonamentals de la teoria i implicacions geopolítiques; Crítiques a la teoria el xoc de civilitzacions

LA INTEGRACIÓ DELS IMMIGRANTS A LA CATALUNYA CONTEMPORÀNIA: IDEALISMES I REALITATS

El culturalisme dominant i la idea assimilacionista d’integració; el triple fracàs de les polítiques multiculti a Catalunya aplicant el pitjor dels models francès, britànic i alemany; la superstició romàntica: entre el retorn a les comunitats culturals i les ideologies ‘identitàries’; la superstició ciutadanista: entre el bonisme i la confusió entre realitat i desig.

LES NOVES RELIGIONS DE CATALUNYA

‘Noves religions’?; El per què de la proliferació de llocs de culte; sectes?; els islams i les religions africanes; el cristianisme ortodox; els cristianismes evangèlics; adventistes, testimonis de Jehovà, mormons; hindús, budistes, sikh; taoisme; bahà’í; trets comuns; cap a una societat laica i plurireligiosa.


LLENGUA I IDENTITAT: CONTRA EL FONAMENTALISME LINGÜÍSTIC

El mite romàntic de la llengua com a expressió d’una identitat; exemples històrics i antropològics que desmenteixen aquest mite: de Rwanda a Nova Guinea passant pels Balcans i l’holocaust; la falsa unitat entre llengua i cultura; llengua i matrius d’identificació; exemples actuals de plurilingüisme identitari arreu del món (una identitat, diverses llengües); exemples actuals de diversitat identitària amb monolingüisme (una llengua, diverses identitats). Per un relativisme del fet lingüístic.


LA IMMIGRACIÓ AL LLARG DE LA HISTÒRIA

Aclarir termes i processos històrics; Explicar funcions socials dels immigrants en tot lloc i època; Conèixer exemples significatius i desconeguts; Tots som immigrants: per a una societat sense coartades per a excloure.


HISTÒRIA DE LA PLURALITAT RELIGIOSA

Introducció: religió i societat; les religions ‘tribals’; diversitat religiosa i poder estatal; religions dins dels territoris musulmans; diversitat religiosa a la Índia i la Xina; la pluralitat religiosa a l’Àfrica negra; la diversitat religiosa l’Europa moderna: de Constantinoble a Amsterdan; la diversitat religiosa a l’Europa d’inicis del segle XX.


HISTÒRIA DE LA INTERCULTURALITAT

L’homo sapiens sapiens, animal intercultural; la diversitat com a constant antropològica; els Balcans; l’Imperi Otomà; els territoris russos; Àfrica; Orient Mitjà; personatges històrics interculturals (‘híbrids’).


EL MESTISSATGE

Introducció: mestissatge i racisme; Inter-Pluri-Multi culturalitat…o complexitat social?; ‘barreges’ culturals i religioses; mestissatge i assimilació; exemples antropològics de mestissatge; ciutadania, tolerància, convivència.

CIVILITZACIONS MESTISSES

L’antic Egipte; la Grècia Clàssica; Fenícia i Cartago; Roma; els imperis africans; els pobles afroamericans; la Xina; la Índia; els pobles europeus.


EL RACISME: ORIGENS I VARIETATS

Explicació conceptual: ètnia, raça, tribu, nació; Arrels i variants del racisme: tradició plural i modernitat etnocida; Les arrels capitalistes del racisme; Xenofòbia, xenofília, genètica; Les invencions racistes; Racisme cultural i multiculturalisme.


RACISME, NACIONALISME I RELIGIÓ

Els antics mites d’origen: França, Espanya, Itàlia, Anglaterra, Alemanya, Rússia; el mite dels origens aris d’Europa; el sorgiment del nacionalisme i de la idea de raça com a motor de la història; llengua, raça i cultura; darwinisme social i mística ària; el nou racisme cultural: de la ‘raça ària’ a la ‘cultura cristiana occidental’.


ELOGI DE LA FRONTERA

Història del concepte; El mite de la destrucció de les fronteres; Límit, frontera, estat; Frontera i política; Nacions de frontera; La frontera com a zona de creació cultural; Societat i frontera. La frontera com a espai neutre.

RELIGIÓ, POLÍTICA I FONAMENTALISME

Religió: introducció a un concepte; Política i instrumentalització; Les religions tradicionals; Modernització i fonamentalisme: bases mentals i matrius d’acció; El fonamentalisme islàmic; El fonamentalisme protestant; Fonamentalisme i violència política; Cap a una verdadera religió humana.

TERRITORIS, ESPAIS, SOCIETATS

El territori com a procés social; Espais i cultures: perspectiva comparativa; Cohesió i identificació espacial; Níntxols ecològics i llengües; Territori i invenció cultural; Espais oberts vs territoris tancats.


ANTROPOLOGIA DE LES PERSECUCIONS

Els inicis de la intolerància sistemàtica: s. XII, guerre di corse; la causalitat diabòlica i la obsessió pels complots; mil•lenarisme cristià, perversió de la Il•lustració i totalitarisme.

EL MITE DEL ‘CARÀCTER’ NACIONAL CATALÀ

Context socioeconòmic de la invenció de la ‘cultura tradicional’ catalana; el model pairal; la sistematització del ‘caràcter’ català; supervivències actuals del mite: ‘tarannà’, ‘formes de fer’; fetitxisme medieval; essencialització de la cultura popular; fonamentalisme lingüístic i cristià; autosuggestió col•lectiva, dicotomies i pluralitat;


MÒDULS DE FORMACIÓ EN DIVERSITAT SOCIAL

LA CIUTAT I LES MIGRACIONS A TRAVÉS DEL TEMPS

OBJECTIUS

• Donar exemples històrics de ciutats multiculturals i plurireligioses.
• Mostrar els moviments de població com un procés normal i constant en les societats.
• Relativitzar les diferències i detectar els valors comuns.
• Demostrar que la nostra cultura sempre ha estat plural i intercultural.

CONTINGUT

• La diferència com a característica de la societat urbana.
• Respecte per les persones més enllà de les procedències, cultures i religions.
• La cultura com a sistema que integra aportacions d’altres cultures.
• Predisposició a acceptar elements culturals ‘externs’ com a propis.


DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

Descripció històrica i actuals de ciutats multiculturals.
Reflexió envers als trets identitaris que són d’origen extern.
Reflexió sobre els valors comuns compartits pels ciutadans en tant que pertanyen a la mateixa condició humana.

LA CONSTRUCCIÓ D’UNA CULTURA CIUTADANA

OBJECTIUS

• Definir el concepte de ‘ciutadania’
• Vincular la ciutadania del futur amb la convivència plural
• Mostrar exemples històrics de societats plurals
• Remarcar que la cultura de la ciutadania és el conjunt de les creacions dels seus membres
• Promoure una concepció activa de ciutadania

CONTINGUT

• Establiment de vincles positius amb els altres ciutadans
• Reconeixement de les diferències com a base de la ciutadania
• La ciutat com a espai de convivència i de creació de lligams entre diferents.
• La funció de la ciutadania com a font de cultura, respecte i concòrdia.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

Es farà una introducció a la idea de ciutadania plural, incidint en la importància de desproblematitzar la diversitat, de generar una cultura que neixi de la vida quotidiana dels ciutadans i de crear vinculacions positives entre persones i comunitats dins la ciutat.


LES IDENTITATS I ELS ESTEREOTIPS, DE QUÈ PARLEM?

OBJECTIUS

• Conèixer el rerafons dels prejudicis i la falsedat dels estereotips
• Desmuntar mites occidentals sobre les cultures dels altres
• Conèixer els orígens del racisme i els seus contextos polítics i econòmics
• Distingir el vell racisme biològic del nou racisme cultural
• Copsar la gran diversitat interna de les cultures estereotipades

CONTINGUT

• Estereotips i mites: entre la folklorització i la marginació
• Consciència de la falsedat de moltes imatges sobre l’alteritat cultural
• Establir una actitud receptiva envers la diversitat cultural
• Reconèixer que la diferència cultural no implica conflicte
• Relativitzar l’existència de ‘races’ o de ‘cultures’ immutables

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Es durà a terme una reflexió sobre els estereotips i prejudicis més significatius, així com sobre la visió de la cultura com un substitut de l’antiga idea de ‘raça’.


SOCIETAT I CULTURA DELS NOUVINGUTS: L’ÀFRICA NEGRA

OBJECTIUS

• Comprendre les realitats socials d’altres pobles.
• Conèixer els context religiós i sistema de valors de les cultures dels nouvinguts
• Entendre el fet ambivalent de la diversitat d’expressions culturals, i la unitat de valors de la condició humana comuna.

CONTINGUT

• Societat i cultura a l’Àfrica Subsahariana.
• Societat i cultura a Senegal, Gàmbia i d’altres estats de provinença de ciutadans nouvinguts.
• Reconeixement de comportaments culturals per a evitar malentesos.
• Interès per a les cultures d’origen de la nova ciutadania.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

Introducció general al tema, incidint en punts claus i conceptes a debatre i reflexionar, i posterior debat obert amb el públic.


GLOBALITZACIÓ, CULTURES I CIVILITZACIONS

OBJECTIUS

• Mostrar la globalització com una nova variant de la comunicació entre cultures
• Criticar la noció de ‘xoc cultural’ com a argument per a l’exclusió social i econòmica
• Aportar exemples històrics que demostrin la inexistència de xocs culturals.
• Comprovar que les fronteres entre civilitzacions han generat noves cultures, no pas conflictes.

CONTINGUT

• Les condicions històriques de la immigració actual.
• El concepte de globalització
• La noció de ‘xoc’ entre cultures
• Relativització de la noció tancada de ‘civilització’
• Interès per conèixer les vertaderes arrels dels conflictes a diverses escales (local, nacional, global)

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

Introducció a les causes de la invenció de la idea de xocs entre civilitzacions i cultures, oferint una visió crítica i alternativa de la globalització.

COMUNICACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA INTERCULTURAL

OBJECTIUS

• Mostrar la convivència ciutadana com una riquesa
• Promoure la sensibilització ciutadana sobre llur funció activa en la creació d’aquest patrimoni
• Generar una actitud positiva envers la convivència plural i la posada en comú el valors
• Exemples històrics de creació de noves cultures ciutadanes
• Promoure un model de convivència dinàmic, flexible i obert.

CONTINGUT

• El rol de la ciutadania en la creació d’una nova societat
• Identificació dels actors socials com a elements actius de la cultura ciutadana
• Interès per conèixer els resultats de la convivència plural en la ciutat.
• Comunicació social i intercanvi en positiu
• Predisposició a negociar identitats compartides
• Actitud oberta i receptiva davant dels canvis culturals

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

Es remarcarà la importància d’establir comunicacions interculturals entre la ciutadania, mostrant possibles vies per fer-ho, presentant casos concrets i donant eines per a promoure una convivència ciutadana.
D’ALTRES POTENCIALS TEMES PER CONFERÈNCIES, I CURSOS:


TEMÀTIQUES GENERALS:

ÈTNIA, TRIBU, NACIÓ: DE QUÈ ESTEM PARLANT?
LES VISIONS DE L’ETNICITAT: ENTRE EL MITE I LA REALITAT
LA “INTERCULTURALITAT”: UN RECORREGUT HISTÒRIC
IMMIGRACIÓ, CULTURA I POLÍTICA: HISTÒRIA, PRESENT I FUTUR.
L’ESTAT-NACIÓ I L’OPRESSIÓ DELS POBLES: UNA APROXIMACIÓ
LES DIÀSPORES HISTÒRIQUES
LES DIÀSPORES A L’ACTUALITAT
ELS ‘ESTRANGERS’ COM A REVITALITZADORS DE LES NACIONS
PERSONATGE DE FRONTERA: HÍBRIDS I HEROIS
DIVERSITAT I INTEGRACIÓ: LA FALSA PERILLOSITAT DE LA DIFERÈNCIA


«MESTISSATGE» I RACISME
EL MITE DE L’AUTÒCTON
FRONTERES I NACIONS: INTRODUCCIÓ GENERAL
FRONTERES I NACIONS: PROCESSOS HISTÒRICS
ELS NACIONALISMES: QUÈ SÓN I QUE ENS HAN DIT QUE SÓN
CIUTATS, ÈTNIES I FRONTERES
ÈTNIA, NACIÓ I LLENGUA
ÈTNIA, NACIÓ I RELIGIÓ
ÈTNIA, NACIÓ I ‘RAÇA’

TEMÀTIQUES ESPECÍFIQUES:

EUROPA: UNITS EN LA DIVERSITAT
LES NACIONS DELS BALCANS
UN ISLAM PLURAL: MINORIES I ‘SECTES’ MUSULMANES
UN ISLAM PLURAL: ELS POBLES NO-MUSULMANS DINS L’ISLAM
ÀFRICA: UNA DIVERSITAT PER CONÈIXER
LES RELIGIONS AFRICANES
ELS AFRICANS A LA CATALUNYA ACTUAL
ÈTNIES DE SENEGAL I GÀMBIA
LA XINA: LLENGÜES, ÈTNIES, NACIONS
TAOISME I SUFISME
L’HINDUISME
ELS BUDISMES
TRADICIONS I COSTUMS DELS AMERINDIS DE NORDAMÈRICA
OFERTES FORMATIVES GENÈRIQUES
CURS DE 20 ó 30 h.:
MITE, MÀGIA, RELIGIÓ
CURS DE 20 h.:
LES FILOSOFIES ORIENTALS
PER QUÈ EXISTEIX EL RACISME ???
Orígens, variants i presentEls humans sempre hem estat racistes? És el racisme una espècie de virus present potencialment en tota persona? Existeixen les races humanes? Quantes races hi ha? És cert que hi ha diverses conductes segons la ‘raça’ de les persones? És cert que algunes ‘races’ ténen habilitats especials? És superior la raça ‘blanca’? Quantes ‘races’ hi ha en la teva ciutat? Què és una ‘raça cultural’?
Una oferta formativa en forma de xerrada, curs o cicle de conferències que ofereix una visió alternativa, amena i sorprenent d’una invenció, la de la ‘raça’, que continua utilitzant-se per perpetuar injustícies i desigualtats.
La ‘raça’, una gran mentida que cal desemmascarar amb exemples clars i amb un discurs que arribi a tothom

CONTINGUTS GENERALS

1. Què és el racisme?
2. Els origens de les classificacions racials
3. La creació del mite de la ‘inferioritat racial’
4. Racisme, colonialisme i esclavatge: la raça com a coartada
5. Les mentides de la ‘raça’: colors, anatomia, conducta, genètica
6. Règims racistes: nazisme, feixisme, apartheid…
7. El racisme cultural: darrera varietat, la mateixa coartada…

FORMATS: Conferència: 250 € - Cicle de conferències (dues): 200 € per conferència - Curs (5 h): 600
NOVETAT!!! CONFERÈNCIA:

MAÇONERIA I LLIBERTAT NACIONAL

Create a free web site at www.plisweb.com